U bevindt zich hier : De Gaumestreek Met z'n tweetjes… Romantiek Le Marais de la Cussignière (RNOB)

Coördinaten

Baranzy (Musson)
www.musson.be
  • img_0
  • img_1
  • img_2
  • img_3
  • img_4
Nabij Musson in het dal van de Vire en van de Cussigny, een bijriviertje, is een moerassig gebied in één van de meest typische Lotharingse landschappen, thans eveneens beschermd als natuurreservaat. Het is gelegen op het grondgebied van Musson en ten zuidwesten van het dorpje Baranzy op een hoogte van 230 tot 235 m. Het bestaat uit drassige weiden op mergel aan de voet van de Bajociaancuesta. De vegetatie bestaat uit een uitgestrekte zeggengemeenschap, waar de hoge, hier en daar zelfs zeer hoge waterspiegel, bevorderlijk is voor de ontwikkeling van o.a diverse russen, gele lis, dotterbloem en grote lisdodde. Een gedeelte van het moeras is begroeid met berken en elzenstruweel. De insectenfauna bestaat uit o.a veldsprinkhanen, krekels en vele soorten dagvlinders. De beverrat, ontsnapt uit kweekboerderijen, heeft zich hier sinds een tiental jaren gevestigd